ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

ΑΦΜ: 094195740, ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 014031510000

Κεφάλαιο: 1.077.000€

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία λήξης πρώτης Χρήσης: 31-12-2015

Διαχειριστής ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

downpdf downxls

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

downpdf downxls

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

downpdf downxls